جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

فرآورده های نفتی

بخش "فرآورده های نفتی" شرکت سینا سازگار تجارت آرمان ، به منظور رونق صنعت نفت در بخش خصوصی و با هدف تامین نیاز داخل و برعهده گرفتن بخشی از بار صادرات کشور ، با امکان تامین حدود 40 فرآورده نفتی راه اندازی گردید.

 

فرآورده های نفتی - سازگار تجارت

تعدادی از محصولاتی که در بخش "فرآورده های نفتی" امکان تامین آن میباشد ، به شرح زیر میباشد:

 • انواع روغنهای پایه
 • قیر
 • هیدروکربن سبک
 • هیدروکربن سنگین
 • وایت اسپریت
 • انواع حلال
 • نفتا
 • LPG
 • گازوییل
 • بنزین
 • روغن موتور
 • گریس
بالا