جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

لیست قیمت میلگرد

لیست قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

تاریخ: 1400/01/27

این لیست به صورت روزانه بروزرسانی میشود. برای اطلاع از قیمتهای دقیق و ثبت سفارش ، تماس بگیرید.

لیست قیمت میلگرد 26 فروردین ۱۴۰۰
سایزاستانداردقیمت(تومان)
8A2-A313800
10A2-A313000
12A2-A313000
14A313000
16A313000
18A313000
20A313000
25A313000
28A313000

بالا