میلگرد خرمدشت تاکستان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

/ / لیست قیمت, میلگرد

لیست قیمت میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان

لیست قیمت میلگرد 13 اردیبهشت ۱۴۰۰
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2-A3____
10A2-A314000
12A2-A314000
14A314000
16A314000
18A314000
20A314000
25A314000
28A314000