میلگرد خرمدشت تاکستان ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

/ / لیست قیمت, میلگرد

لیست قیمت میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان

لیست قیمت میلگرد 31 فروردین ۱۴۰۰
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2-A3____
10A2-A313800
12A2-A313800
14A313800
16A313800
18A313800
20A313800
25A313800
28A313800