میلگرد خرمدشت تاکستان ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

/ / لیست قیمت, میلگرد

لیست قیمت میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان

لیست قیمت میلگرد 5 اردیبهشت ۱۴۰۰
سایزاستانداردقیمت (تومان)
8A2-A3____
10A2-A313650
12A2-A313650
14A313650
16A313650
18A313650
20A313650
25A313650
28A313650